Info
 • Den strålning vi kan utsättas för via mobilmaster och mikrovågsbaserad trådlös teknik kan medföra ett stort antal olika symptom och hälsoproblem. Strålningen i samhället har ökat parallellt med att den psykiska ohälsan har ökat. Speciellt barn löper en större risk att påverkas negativt eftersom de har en snabbare cell-omvandlingshastighet och är känsligare för påverkan.
  Symptom som kan vara strålningsrelaterade:
  Koncentrationssvårigheter
 • Minnesstörningar -Sömnproblem
 • Huvudvärk - Yrsel
 • Utmattning - Hjärtklappning
 • Nedstämdhet - Illamående
 • Stickande smärta - Led- och muskelvärk
 • Mag- och tarmproblem

(Naturligtvis bör man uppsöka läkare för att inte utesluta att något annat hälsoproblem orsakar dessa besvär.)